BUSCADOR

Serveis d’assessorament a empreses i emprenedors

Serveis d’assessorament a empreses i emprenedors

L’Ajuntament de Subirats treballa conjuntament amb altres organismes per tal d’oferir serveis d’assessorament a empreses i emprenedors del municipi.

En concret us detallem, per a la vostra informació, els serveis que ofereixen l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a través de Nexes, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Mancomunitat Penedès Garraf.

Centre de Serveis a les Empreses Nexes

Gràcies al conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, les empreses i emprenedors de Subirats poden adreçar-se a Centre de Serveis a les Empreses Nexes, que té com a objectiu impulsar i donar suport a la iniciativa emprenedora i al teixit empresarial.

Les línies d’actuació de Nexes són:

 • SERVEIS A EMPRENEDORS: assessorament sobre la idea i perfil emprenedor, formació, club de l’emprenedor, allotjament empresarial, domiciliació, lloguer de sales de reunions, polivalent i de formació i lloguer d’equips tecnològics.
 • SERVEIS A EMPRESES: assessorament personalitzat, intermediació laboral, formació empresarial, innovació, difusió de programes municipals i supramunicipals per al desenvolupament, domiciliació, lloguer de sales de reunions, polivalent i de formació i lloguer d’equips tecnològics.
 • FORMACIÓ: programació de cursos i tallers tot l’any destinats a promoure el desenvolupament de les empreses, emprenedors i professionals
 • MILLORA DE L’OCUPABILITAT: accions de recerca activa de feina, servei de Borsa de Treball a través de la Xarxa Xaloc, servei de formació, servei d’acompanyament a la inserció laboral, programa de Formació i Inserció.

Contacte:
C/ Doctor Barraquer, 3-5 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel: 93 118 51 95
C/e Àrea Empresa i Emprenedors: promeco@santsadurni.cat
C/e Àrea Ocupació: socupacio@santsadurni.cat
Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. Dimecres i dijous de 15 a 18 h.
Web: www.santsadurni.cat/nexes

Servei de Desenvolupament empresarial i Ocupació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès posa a disposició de persones i empreses de la comarca el Servei de Desenvolupament empresarial i Ocupació.

Aquest servei del CCAP actua en diversos àmbits, programes i iniciatives:

 • Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social

En el marc del projecte Xarxa i Comunitat, es duen a terme un conjunt d’accions centrades en el suport i la motivació personals i en la col·laboració cívica, amb la finalitat de fomentar l’autoestima de les persones participants en el projecte i la seva integració sociolaboral.

Les persones que participen en el projecte Xarxa i Comunitat col·laboren en projectes d’entitats, ens locals o empreses i, paral·lelament, reben assessorament, suport i assistència tècnica i participen en tutories-mentories que potencien les seves habilitats, capacitats i experiència.

 • Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania”

En el marc d’aquest programa es duen a terme les accions següents: orientació laboral, tutoria i acompanyament a la inserció, itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral i prospecció empresarial per afavorir la inserció laboral.

Treballateca.com és un portal web públic i gratuït creat per facilitar la recerca de treball i per afavorir el contacte entre les persones que busquen feina i les empreses que n’ofereixen.

Té una borsa de treball en línia que permet cercar ofertes de feina per diferents criteris (manual, per coincidència de perfils i a través del taulell d’anuncis). També té un cercador automàtic d’ofertes de treball a través de Twitter i una pàgina de Facebook.

Si es vol gaudir del servei, cal inscriure’s a través de l’opció “Alta del/la candidat/ata”.

Al portal també es pot trobar informació i notícies sobre el món laboral, especialment aquelles que s’adrecen a les persones joves.

 • Assessoria acadèmica i professional

Informació, orientació i acompanyament a les persones joves en el procés d’escollir els seus estudis. Aquesta decisió pot determinar el seu futur, per això se’ls explica l’ampli ventall d’ofertes formatives i acadèmiques a les quals poden optar i se les ajuda a construir el seus itineraris professionals.

 • Programa “Ubicat”

En el marc d’aquest programa es duen a terme les accions següents adreçades a persones amb especials dificultats d’inserció laboral, prioritàriament persones en situació d’especial vulnerabilitat:

– Orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional.

– Accions individuals i grupals adaptades a les necessitats de les persones participants.

– Assessorament professional personalitzat per ajudar les persones a assolir coneixements i a desenvolupar les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d’aconseguir la seva inserció laboral i la seva integració personal, educativa i social.

– Accions de coneixement de l’entorn productiu, d’apropament a les empreses i de prospecció laboral, amb un doble objectiu: que les persones que participen en el programa coneguin el mercat laboral i que les empreses puguin sol·licitar els seus perfils professionals.

 • Servei Local d’Ocupació – Xarxa Xaloc

El Servei duu a terme diferents accions orientades a la inserció sociolaboral:

– Informació, orientació i assessorament a les persones per a la recerca de feina, i derivació, si cal, a altres serveis.

– Sessions grupals d’orientació laboral.

– Sessions tècniques de recerca de feina.

– Intermediació laboral.

– Accions de prospecció i d’intermediació al teixit empresarial per conèixer-ne la realitat i apropar el programa de serveis a les empreses.

– Informació de les ofertes laborals de les empreses.

– Sensibilització del teixit empresarial per facilitar l’accés al mercat de treball dels col·lectius que tenen dificultats especials.

– Oferiment a les empreses de diferents perfils professionals.

 • Servei de proximitat als municipis

Servei de proximitat per desenvolupar i apropar programes i projectes d’Ocupació i de Desenvolupament Econòmic i per realitzar accions integrades en els municipis.

 • Programa “Treball i formació”

Contractació temporal de persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidis d’atur, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i en benefici de la comunitat.

El contracte va acompanyat de formació professionalitzadora i/o transversal.

Aquest programa es duu a terme en conveni amb els ajuntaments participants.

 • Oficina Tècnica Laboral

El Servei duu a terme diferents accions orientades a la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns de salut mental:

  • Informació, orientació, assessorament i acompanyament.
  • Treball combinat amb les persones afectades i les seves famílies.
  • Treball coordinat amb les entitats del territori.
  • Assessorament i suport a les empreses contractants.
  • Assessorament i suport a professionals de la Salut i de Serveis Socials.
  • L’OTL de l’Alt Penedès forma part de la Xarxa d’OTL de la Diputació de Barcelona.

Està integrada en els Serveis Locals d’Ocupació, impulsa  la inserció laboral en el mercat ordinari i compta amb l’assistència tècnica directa de la Diputació.

 • Programa “Col·laboració Social”

Contractació temporal de persones en situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació o subsidis d’atur, per a la realització d’obres i serveis d’interès general i en benefici de la comunitat.

Aquest programa es duu a terme en conveni amb els ajuntaments participants.

 • Programa referent d’ocupació juvenil

Conjunt d’accions per facilitar i acompanyar la transició de les persones joves, des del sistema educatiu, al sistema laboral i/o ocupacional. Atenció directa, informació i orientació, individual o grupal, a les persones joves.

 • Programa “Productes de la Terra”

El CCAP forma part de la “Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar” de la Diputació de Barcelona. La finalitat de la Xarxa és donar continuïtat al treball realitzat amb el sector de l’artesania agroalimentària i potenciar la promoció dels seus productes.

Les accions que duu a terme el Consell Comarcal s’emmarquen en les diferents línies estratègiques del “Pla estratègic i operatiu” de la Xarxa i tenen com a objectius:

Incrementar la competitivitat del sector dels productes de la terra, millorar l’organització i optimitzar la gestió empresarial i la comercialització.

  • Fomentar la innovació.
  • Capacitar l’empresariat.
  • Fomentar l’associacionisme.
  • Introduir les bones pràctiques.
  • Reforçar estructures de suport local i/o supralocal fomentant la transversalitat.
  • Introduir els productes Km0 en el sector de l’Enoturisme
 • Accions “El Penedès, tasta’l”

Les accions “El Penedès, tasta’l” promouen la col·laboració i la complicitat entre els sectors de l’artesania agroalimentària i la restauració; representats respectivament per l’Associació de Productors Artesans Agroalimentaris de l’Alt Penedès i el Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de l’Alt Penedès.

En col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona (a través de la Xarxa de Productes de la Terra), ambdós sectors duen a terme accions per donar a conèixer els productes artesans agroalimentaris i l’oferta gastronòmica de la comarca.

“El Penedès Tasta’l” contribueix a dinamitzar l’activitat econòmica i a generar ocupació i riquesa, a través de la col·laboració entre sectors econòmics, i afavoreix el desenvolupament sostenible del territori mitjançant el Turisme i l’Enoturisme.

 • Servei de creació i consolidació d’empreses
  • Informació, orientació i assessorament a les persones emprenedores perquè puguin crear, consolidar i fer créixer les seves empreses.
  • Sessions de sensibilització sobre la creació d’empreses.
  • Cursos de formació adreçats a les persones que vulguin crear una empresa i a les empreses en el seu procés de consolidació.
  • Integració i alineació d’actors, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedors.

El Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal és membre de la Xarxa Catalunya Emprèn de la Generalitat i és Centre Local de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona.

 • Programa de dinamització de l’activitat empresarial

Conjunt d’accions orientades a millorar la competitivitat, incrementar l’ocupació i fomentar la comunicació entre l’Administració i les empreses:

  • Prospecció empresarial i assessorament d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir contractes laborals i identificar perfils que necessiten cobrir les empreses.
  • Contacte i recollida d’informació sobre les característiques de les empreses dels polígons d’activitat econòmica (PAE) i els perfils ocupacionals sol·licitats.
  • Apropament a les empreses dels polígons d’activitat econòmica per facilitar un treball conjunt i de col·laboració que permeti aprofitar les noves oportunitats de creixement i cooperació
  • Informació sobre les infraestructures, els serveis i els mecanismes de gestió dels PAE i sobre les necessitats que manifesten les empreses.
  • Elaboració dels cens d’activitats econòmiques dels espais industrials.
  • Suport a projectes de millora de la competitivitat i de promoció dels espais industrials.
  • Col·laboració amb els ajuntaments que vulguin profunditzar en el teixit industrial del seu municipi.
  • Taula Comarcal Transversal per a la Reindustrialització de l’Alt Penedès.

La web www.poligonsaltpenedes.com recull informació sobre la localització dels polígons d’activitat econòmica de la comarca, les característiques urbanístiques, les empreses ja instal·lades, les naus i parcel·les disponibles, infraestructures i serveis, i aspectes relacionats amb la mobilitat.

Per a cada empresa, la web recull informació sobre nom, població, polígon on està ubicada, tipus d’activitat, sector d’activitat econòmica i enllaç web.

La informació està georeferenciada, conté nombrosos mapes interactius (amb eines Google Maps) i elements multimèdia, per accedir a la informació de manera ràpida i senzilla, i permet fer cerques avançades i creuades.

L’objectiu d’aquesta web és contribuir a la dinamització econòmica del territori, captar noves empreses perquè s’instal·lin als polígons de l’Alt Penedès i contribueixen a crear nous llocs de treball.

Contacte:
C/ Hermenegild Clascar, 1-3 – 08720 Vilafranca del Penedès
Tel: 93 890 00 00 – Fax 93 890 69 83
C/e desenvolupament@ccapenedes.cat
Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dijous de 17 a 19 h.
Web: www.ccapenedes.cat

Servei d’iniciatives econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf

El Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) fomenta, des de l’any 1985, l’activitat emprenedora a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, posant a disposició de les persones emprenedores i dels Ajuntaments un equip humà i tècnic capaç de donar resposta a tot allò que envolta el procés emprenedor, i que s’inicia amb una idea susceptible de, mitjançant l’elaboració d’un CANVAS i un Pla d’Empresa, convertir-se en una empresa, activitat o negoci.

Els serveis del SIE són:

 • Difusió de la cultura emprenedora a les escoles

Des del Servei d’Iniciatives Econòmiques fomentem l’esperit emprenedor en el cicle superior d’educació primària a les escoles a través del programa CUEME de la Diputació de Barcelona, en el qual es treballen de forma transversal vuit competències educatives clau a partir de la competència en autonomia i iniciativa personal.

 • Formació en emprenedoria

El Servei d’Iniciatives Econòmiques organitza accions de formació per a totes aquelles persones que volen adquirir coneixements en els diferents camps que tenen a veure amb l’àmbit emprenedor. S’ofereixen cursos de tipus generalista i jornades tècniques, aquestes últimes en col·laboració amb la Federació Empresarial Gran Penedès (FEGP) sobre temes concrets dins l’emprenedoria.

 • Informació, Orientació i Assessorament a l’emprenedoria

El Servei d’Iniciatives Econòmiques ofereix acompanyament a les persones emprenedores que necessiten informació, orientació i assessorament en qualsevol aspecte relacionat amb el seu projecte d’emprenedoria, ja sigui en el moment d’inici de l’empresa o en el període de consolidació (fins al tercer any una vegada començada l’activitat). Aquest servei es dur a terme de forma personalitzada i amb cita prèvia.

 • Punt d’Atenció a l’Emprenedor

El Servei d’Iniciatives Econòmiques està autoritzat pel ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per realitzar el tràmit telemàtic d’alta (i baixa en el seu cas) d’empreses, ja sigui en la seva forma jurídica d’empresari individual; societat limitada o societat civil. Aquest tràmit informa, en un sol acte conegut com a finestreta única empresarial, a l’agència tributària i a la tresoreria general de la seguretat social dels aspectes que cal notificar per iniciar l’activitat per compte propi.

 • Sensibilització de la cultura emprenedora a diferents col·lectius

A través de seminaris en centres, tant d’ensenyament reglat com no reglat, el Servei d’Iniciatives Econòmiques dona a conèixer la cultura emprenedora a joves i aturats com a oportunitat per començar llurs camins professionals per compte propi.

Contacte:
Av. de Cubelles, 88, baixos – 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93 810 06 98
C/e sie@mancomunitat.cat
Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Cal concertar cita prèvia.
Web: www.mancomunitat.cat/temes/emprenedoria

 

 X