BUSCADOR

Eleccions agràries 2021

Eleccions agràries 2021

La Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, estableix que la representativitat de les organitzacions agràries es determina mitjançant un procés electoral entre les persones que tenen la condició d’electors d’acord amb el que disposa la mateixa llei, i que el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, per ordre del conseller o consellera, ha de convocar eleccions, cada cinc anys, per a determinar la representativitat de les organitzacions agràries. El 28 de febrer de 2016 es varen celebrar les darreres eleccions, i per tant, les properes eleccions s’han de celebrar durant el primer trimestre de l’any 2021.

En el context de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant el Decret llei 32/2020, de 22 de setembre, es possibilita la modalitat de vot electrònic en les eleccions per a determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries.

Més informació aquí.

 

 

 X