BUSCADOR

Oficina mòbil de DNI electrònic

Expedició del D.N.I. a Subirats

Properes dates previstes:

    • 29 de novembre i 2 de desembre de 2022

El primer dia es presenta la documentació i el segon, es recull el document (cal la presència de l’interessat/ada els dos dies, no es pot autoritzar a una altra persona).

  • S’iniciarà la confecció dels documents a les 9:15 h
  • Cal demanar cita prèvia a l’Ajuntament de Subirats trucant al telèfon mòbil 93 899 30 11
  • Famílies nombroses: gratuït (s’ha de presentar el carnet de família nombrosa vigent)
  • Cal portar fotos recents

MOTIU DE LA RENOVACIÓ

DOCUMENTACIÓ

IMPORT

Renovació Normal

D.N.I.
Dues fotografies

12,00€

Renovació per canvi de domicili

D.N.I.
Dues fotografies
Volant d’empadronament recent (-90díes)

Gratuït

Per robatori o sostracció

Dues fotografies
Denúncia de la policia  (-90díes)

12,00€

Per extraviament

Dues fotografies

12,00€

Per primera vegada menor

Partida naixement literal especial per D.N.I. (vigència de sis mesos)
Dues fotografies
Volant empadronament del menor (-90dies)
D.N.I. en vigor del pare o la mare que acompanyi el menor

12,00€

Per primera vegada, per adquisició de nacionalitat, major d’edat

Partida naixement literal especial per D.N.I.
Dues fotografies
Volant empadronament (-90dies)
Targeta residència (només nacionalitat)

12,00€

X