BUSCADOR

Crida al civisme i a la responsabilitat col·lectiva pel que fa a residus i neteja

Crida al civisme i a la responsabilitat col·lectiva pel que fa a residus i neteja

L’Ajuntament de Subirats recorda a la ciutadania que cal mantenir el civisme amb la gestió dels residus i la neteja viària.

  • Cal fer una bona gestió dels residus domèstics, i evitar les sortides al contenidor tan com sigui possible. Després de llençar la brossa, es recomana rentar-se les mans.
  • Cal seguir reciclant i llençar cada cosa al seu lloc. Sempre a dins dels contenidors corresponents i no dipositar-ho a fora ni abandonar-ho a la via pública.
  • No es poden deixar mobles ni trastos vells al carrer. Els serveis de deixalleria i de recollida de voluminosos han quedat aturats mentre duri l’estat d’alarma, per no considerar-se serveis essencials. Acumuleu-ho a casa fins que es tornin a reprendre.
  • No s’ha de deixar la poda a la via pública ni saturar els contenidors. Els operaris l’han de manipular i els poseu en risc. Intenteu no treure-la mentre duri l’estat d’alarma.
  • S’han de recollir els excrements dels gossos al carrer

Aquests dies, més que mai és imprescindible mantenir les condicions higièniques dels carrers i ser solidaris amb els treballadors que es dediquen a la recollida de residus i a la desinfecció dels contenidors (brigada, i operaris de les empreses de recollida de les diferents fraccions de residus i de neteja viària).  Actituds incíviques dificulten aquestes tasques als operaris, a banda de posar en risc la seva salut.

Cal la col·laboració de tothom pel bé col·lectiu!

 X