BUSCADOR

Control d’animals peridomèstics i plagues

Al voltant nostre han viscut sempre una gran diversitat d’éssers vius: formigues, aranyes, mosques, mosquits, escarabats, rates, ratolins i molts altres petits animals. Les zones habitades els proporcionen nombrosos amagatalls i un ambient favorable per desenvolupar-s’hi.

N’hi ha molts que són inofensius, i la seva presència no ens produeix cap mena de problema, però quan troben les condicions òptimes de temperatura i humitat, i els aliments suficients, es poden multiplicar ràpidament fins a convertir-se en una plaga. És aleshores que poden produir molèsties importants.

 

EL MOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un insecte que causa problemes diferents als mosquits tradicionals perquè les seves larves es desenvolupen en aigües que estan en petits recipients, dins dels habitatges, fet que en dificulta el seu control.

El mosquit tigre es diferencia de la resta perquè pica de dia i sovint resulta imperceptible, de manera que la ciutadania s’adona de la seva presència un cop ja està ple de picades.

Com puc prevenir-ho?

L’Ajuntament ha endegat una tasca preventiva en els edificis municipis i altres espais públics de la vila, a la vegada que demana la plena implicació de la ciutadania per eliminar les petites acumulacions d’aigua, que són l’hàbitat natural dels ous i les larves.

Entre altres coses, es recomana:

– Tenir cura i netejar els recipients abandonats als jardins o patis

– Fer córrer l’aigua un cop per setmana als desguassos de patis o piscines

– Substituir setmanalment l’aigua de les plantes exteriors

– Drenar els forats dels arbres

– No mantenir les safates i altres elements de jardineria amb aigua

– Guardar de cap per avall els testos

– Inspeccionar periòdicament els sistemes de drenatge de teulades

– No utilitzar bidons o mantenir-los sempre tapats

– Posar-hi aigua neta als abeuradors dels animals amb certa freqüència

Què cal fer en cas de picades?

Com a recomanacions per evitar les picades, l’Ajuntament suggereix la instal·lació de teles mosquiteres i també portar roba de màniga llarga i mitjons.

Pel que fa al procés a seguir per curar les picades, es recomana rentar i desinfectar bé la zona de la picada. Si persisteixen les molèsties, aleshores cal consultar al metge.

En cas d’utilitzar algun repel·lent, només s’ha de fer servir a l’exterior i durant el temps necessari, a més de complir estrictament les instruccions d’ús del fabricant.

 

ELS COLOMS

Els coloms formen part de la fauna urbana de molt municipis. Ens acompanyen als parcs i jardins. La presència, però, no controlada d’aquestes aus (per excés de població o per ocupació indeguda de determinats indrets) pot comportar alguns inconvenients o problemes:

– Poden actuar com a transmissors de diferents malalties

– Ocasionen danys de considerable importància en les estructures d’edificacions i espais d’ús públic, embruten el terra, etc.

– Poden provocar al·lèrgies a les persones propenses a tenir-ne per la contaminació que genera la seva presència.

A fi d’evitar els problemes esmentats és important poder-ne limitar la seva presència en determinats llocs però sobretot ens hem de conscienciar de com podem col·laborar com a ciutadans.

Hem d’evitar donar de menjar als coloms en espais d’ús públic. El fet de no donar-los de menjar ajuda a controlar-ne l’excés de població.

Hem de mantenir les nostres cases en bon estat. Evitar que hi hagi espais on puguin fer-hi niu.

Hem d’informar al nostre ajuntament quan detectem un lloc on els coloms ocasionin molèsties.

 

 

X