BUSCADOR

L’Ajuntament consulta als veïns i veïnes si volen anomenar un carrer o plaça “1 d’Octubre”

L’Ajuntament consulta als veïns i veïnes si volen anomenar un carrer o plaça “1 d’Octubre”

L’Ajuntament de Subirats vol conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Subirats per decidir anomenar un carrer o plaça amb el nom “1 d’Octubre” i per fer-ho, promou un procés participatiu que consisteix a contestar una enquesta que es concep com informativa i orientativa respecte de l’opinió municipal.

Per participar a l’enquesta cal ser major de 16 anys i estar empadronat/da al municipi de Subirats.

Només serà vàlid un vot per persona i es podrà participar del 2 de desembre fins el 31 de gener de 2020.

La participació es podrà fer de forma presencial o electrònica.

  • Presencial; a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dissabtes de 9 a 13 h.
  • Electrònica; fent clic aquí 

L’única dada personal que s’haurà de fer constar a l’enquesta serà el número del DNI o NIE als efectes de comprovar la inscripció de la persona al padró municipal d’habitants i també per evitar possibles duplicitats.

 

 X