BUSCADOR

Curs “Com gestionar impostos”

Curs “Com gestionar impostos”

Curs bàsic d’Impostos “COM GESTIONAR IMPOSTOS” de 8h de durada organitzat per l’Aula de Formació del Penedès.

Dies: 26 de setembre i 3 d’octubre, de 16h a 20h.

Continguts:

  1. Obligacions fiscals per a començar l’activitat (alta en el IAE).
  2. Factures: elements obligatoris de la factura. Llibre de factures emeses i rebudes.
  3. Obligacions fiscals: Conceptes previs (fet i base imposable, subjecte passiu, quota de l’impost). IVA (com elaborar les declaracions trimestrals i la declaració anual). Cas pràctic.
  4. L’IRPF: calcular ingressos i despeses. Realitzar la declaració anual. Situacions especials. Cas pràctic

Les persones que el vulguin realitzar cal que enviin la següent documentació per tal de reservar plaça a gestio@aulapenedes.com:

Fitxa inscripció

-DNI

-Última nòmina  (tenen prioritat les perones actives, ja siguin autònomes o en règim general, però si algú en situació d’atur el vol fer pot consultar si queden places disponibles).