BUSCADOR

Centres Culturals

L’Ajuntament de Subirats té signats convenis amb les diferents entitats culturals del municipi a fi efecte d’establir un marc normatiu on es desenvolupin aquestes relacions.

Les entitats s’obliguen a realitzar activitats en els seus respectius centres, a reformar-los i treballar coordinadament amb els serveis municipals de cultura de l’Ajuntament.

L’Ajuntament, per la seva part, s’obliga a col·laborar econòmicament amb les entitats de forma anual.

CENTRES CULTURALS DE SUBIRATS

Ateneu Ordalenc

Presidenta: Sr. Genís Mensa Vendrell
Adreça: Av. Barcelona, 47 – Ordal
Email: ateneuordalenc@hotmail.com

Casal Can Batista

President: Sr. Joaquin Caballer Iranzo
Adreça: Pl. de les Escoles, s/n- Can Batista
Email: casalcanbatista@gmail.com

Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal

Presidenta: Sra. Elisabeth Forn Carrió
Adreça: Pl. Subirats, s/n – Sant Pau d’Ordal
Email: centreagricola@gmail.com

Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró

President: Francesc Suriol Escalante
Adreça: C/ Sant Josep, s/n – Can Cartró
Email: centreculturalcancartro@gmail.com

Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi

President: Sr. Josep Anton Ferrer Mata
Adreça: Dr. Bofill, s/n – Ca l’Avi
Email: centrecalavi@gmail.com

Ateneu Agrícola de Lavern

Presidenta: Sr. Jordi Arnan Llopart
Adreça: C/ Compte de Lavern, 33 – Lavern
Email: ateneulavern@gmail.com

Centre Recreatiu de Can Rossell

Presidenta: Sra. Concepció Vendrell Ferret
Adreça: C/ Can Rossell, 14-16 – Can Rossell
Email: cvendrel@gmail.com

Patronat Familiar de Subirats – Els Casots

President: Sra. Mònica Albiol Arasa
Adreça: C/ Dels Casots, 11, Els Casots, 08739 Subirats.
Email: patronatfamiliardesubirats@gmail.com 

X