BUSCADOR

Centres Culturals

L’Ajuntament de Subirats té signats convenis amb les diferents entitats culturals del municipi a fi efecte d’establir un marc normatiu on es desenvolupin aquestes relacions.

Aquest convenis es poden dividir en dos grans grups:

A) Conveni amb l’Ateneu Ordalenc, el Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal i el Centre Cultural i Recreatiu de Lavern.

Aquestes tres entitats s’obliguen a realitzar activitats en els seus respectius centres, a reformar-los i treballar coordinadament amb els serveis municipals de cultura de l’Ajuntament.

L’Ajuntament, per la seva part, s’obliga a col·laborar econòmicament anual amb ells de la següent manera:

  • Subvencionar les obres de reforma dels locals en un 80% fins a un màxim de 12.000€, en el ben entès que el 20% d’aquestes obres sempre serà assumit per les diferents entitats.
  • Subvencionar les despeses ocasionades per l’organització de la Festa Major amb una quantitat fixa de 1.503 € revisable anualment amb l’IPC.

B) Conveni amb el Patronat Familiar de Subirats, el Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi, el Casal de Can Batista, el Centre Recreatiu de Can Cartró i el Centre Recreatiu de Can Rossell.

Pel que fa a les obligacions de les entitats culturals, són idèntiques a les anteriors, i únicament varien en relació a l’aportació econòmica que realitza l’Ajuntament i que es concreta amb una quantitat fixa de 4.500€, en concepte de reformes dels locals i una quantitat fixa de 752 € en concepte d’organització dels actes de Festa Major. Excepte amb l’entitat de Can Cartró que la subvenció en concepte de Festa Major es de 1.503€.

CENTRES CULTURALS DE SUBIRATS

Ateneu Ordalenc

Presidenta: Sra. Esther Gallart Vendrell
Adreça: Av. Barcelona, 47 – Ordal
Email: ateneuordalenc@hotmail.com

Casal Can Batista

President: Sr. Joaquin Caballer Iranzo
Adreça: C/ Can Batista, 2-4- Can Batista
Email: casalcanbatista@gmail.com

Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal

Presidenta: Sra. M. Teresa Capellades
Adreça: Pl. Subirats, s/n – Sant Pau d’Ordal
Email: centreagricola@gmail.com

Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró

President: Sr. Raimon Querol Serra
Adreça: C/ Sant Josep, s/n – Can Cartró
Email: centreculturalcancartro@gmail.com

Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi

President: Sr. Josep Anton Ferrer Mata
Adreça: Dr. Bofill, s/n – Ca l’Avi
Email: centrecalavi@gmail.com

Centre Cultural i Recreatiu de Lavern

Presidenta: Sr. Marcel Zumeta Carbó
Adreça: C/ Antoni Casanovas, 27 – Lavern
Email: ateneulavern@gmail.com

Centre Recreatiu de Can Rossell

Presidenta: Sra. Concepció Vendrell Ferret
Adreça: C/ Can Rossell, 14-16 – Can Rossell
Email: cvendrel@gmail.com

Patronat Familiar de Subirats – Els Casots

President: Sra. Mònica Albiol Arasa
Adreça: C/ Casots, 11 – Els Casots
Email: patronatfamiliardesubirats@gmail.com 

X