BUSCADOR

Cens de les activitats i instal·lacions de Subirats

Cens de les activitats i instal·lacions de Subirats

L’Ajuntament de Subirats, amb la col·laboració de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, està elaborant el cens de les activitats i instal·lacions que s’exerceixen a Subirats. Per fer el cens, l’empresa DEPLAN SL farà un treball de camp per tot el municipi que s’iniciarà el proper dia 5 de juny.

La feina de DEPLAN SL consisteix en llistar les activitats en funcionament i fer fotografies de les façanes dels edificis on s’hi desenvolupen. El nom comercial de l’establiment, l’emplaçament i la fotografia de l’activitat s’introduiran a un sistema d’informació geogràfica que es podrà consultar per internet.X