BUSCADOR

SALUT

Aquesta edició degut a la situació d’excepcionalitat que vivim a causa de la COVID-19, no podrem concentrar la jornada en un sol  dia. L’activitat es realitzarà la setmana del 13 al 19 de juliol i centrarà en la venda de material solidari en un espai habilitat...

Per prevenir el virus, cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria: Renteu-vos les mans freqüentment. Rentar-se les mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions. Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar. Cal fer-ho...

X