BUSCADOR

MEDI AMBIENT I MÓN RURAL

Recomanem no accedir a les zones forestals. Per prevenció s’ha tallat l’accés a diversos camins municipals. Eviteu l'accés al bosc i als camins sinó és estrictament necessari. Per més informació: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/mapes/mapa-perill-incendi/mapa-perill-incendi-dema/ Consulta el Ban Municipal aquí.  ...

Per al 2021 la Mancomunitat s’ha fixat l’objectiu d’augmentar la quantitat i la qualitat de la fracció orgànica que recull, per tal de recuperar el màxim de brossa orgànica que es diposita incorrectament al rebuig, i poder reciclar-la i convertir-la en compost. Per aquest motiu, s’està...

Donada la situació actual de pandèmia, però amb la voluntat de seguir mantenint l’essència de la festa, enguany s’han planificat diverses activitats, seguint totes les recomanacions i respectant les mesures sanitàries establertes. Així doncs no es realitzarà cap “fira”, però si diverses activitats gratuïtes. Unes d’elles...

La Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, estableix que la representativitat de les organitzacions agràries es determina mitjançant un procés electoral entre les persones que tenen la condició d'electors d'acord amb el que disposa la mateixa llei, i...

X