BUSCADOR

HISENDA

Els terminis d'abonament s'han ampliat i es podrà fer amb el mateix rebut. Si disposeu d'un document amb el termini de pagament vençut: Si es tracta d'un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el...

X