BUSCADOR

Calendari de festes locals

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals dues tindran caràcter local.

El Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes locals de cada municipi són fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, i que l’acord d’aprovació d’aquestes dues festes locals ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.

Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a continuació:

 • 1 de gener (Cap d’Any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d’abril (Divendres Sant)
 • 5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’ octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (La Immaculada)
 • 8 de desembre (Festa de la Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)

Calendari de les festes locals de l’any 2021 per al municipi de Subirats aprovat pel Ple de la Corporació del dia 29 de juliol de 2020 i esmenat per acord del Ple de la Corporació del dia 16 de desembre de 2020

 • Sant Pau d’Ordal, Cantallops, El Pago i Urb. Muntanya Rodona – Dilluns 1 de febrer i dijous 1 d’abril
 • Can Rossell, El Rebato i Torre-Ramona – Dilluns 12 d’abril i dijous 1 d’abril
 • Els Casots – Dilluns 19 d’abril i dijous 1 d’abril
 • Can Cartró – Dilluns 3 de maig i dijous 1 d’abril
 • Lavern i Can Bas – Dilluns 28 de juny i dijous 1 d’abril
 • Can Batista – Dilluns 5 de juliol i dijous 1 d’abril
 • Urb. Casablanca – Dilluns 12 de juliol i dijous 1 d’abril
 • Urb. Can Rossell – Dilluns 26 de juliol i dijous 1d’abril
 • Ordal – Dilluns 2 d’agost i dijous 1 d’abril
 • Ca l’Avi – Dilluns 25 d’octubre i dijous 1 d’abril

 

 

 

 

X