BUSCADOR

Batudes de caça a Subirats

Batudes de caça a Subirats

L’Associació de Caçadors de Subirats realitza batudes per tal de reduir la quantitat de senglars presents a l’entorn del municipi.

La temporada de caça major corresponent al senglar s’inicia al mes de setembre i finalitza al mes de març (https://agricultura.gencat.cat/web/.content/06-medi-natural/caca/enllacos-documents/quan-cacar/fitxers-binaris/2022-23-C-MAJOR-TEMP-2022-2023.pdf) . A banda, poden atorgar-se permisos extraordinaris en cas de danys.

A tals efectes, disposen del corresponent permís emès pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que és qui autoritza les batudes. Així mateix, des de l’Ajuntament se’ls va concedir permís municipal per a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes del porc senglar durant la temporada de caça 2022/2023, i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament de les batudes.

Des de l’Ajuntament s’informa de les batudes que es realitzaran, la majoria de les quals tenen previst tancar i senyalitzar diversos camins de la zona corresponent.

A nivell informatiu, i per tal de poder ubicar millor la zona que estarà tallada i que cal evitar freqüentar durant els dies concrets en els que hi hagi batudes, en l’enllaç que hi ha a continuació es poden consultar els PLÀNOLS INDICATIUS DE LES ZONES DE LES BATUDES realitzades periòdicament per l’associació de caçadors de Subirats.

 X