BUSCADOR

Contacte

Contacte

Imatge "No et tallis, digues la teva!!"

 

Benvolgut/uda,

El principal indicador de qualitat és el grau de satisfacció de la població, respecte als serveis que rep com a usuari. Per augmentar aquest grau de satisfacció, és necessari conèixer els aspectes, dubtes, idees i suggeriments, o simplement les queixes que es puguin generar des del dia a dia de la població de Subirats.

Per això, considerant la queixa com a element que ens ajudi a millorar l’atenció al ciutadà, s’ha creat un nou servei de participació ciutadana anomenat: “No et Tallis, digues la teva!!!”

Es tracta de facilitar els mitjans adients, perquè cadascú, en qualsevol moment, pugui fer arribar a l’Ajuntament la seva queixa o consulta a través del telèfon, 93.899.30.11, o bé fent clic aquí, amb el compromís de fer-vos arribar la resposta a la vostra queixa des de l’Alcaldia en el mínim temps possible. La vostra col·laboració permetrà, ben segur, modificar tendències, hàbits i millorar la qualitat dels serveis.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Pere Pons i Vendrell
Alcalde-President