BUSCADOR

Alta a la Seguretat Social als familiars cuidadors de persones dependents

Alta a la Seguretat Social als familiars cuidadors de persones dependents

Des de l’1 abril del 2019 ha entrat en vigor un decret en que els familiars, que consten com cuidadors no professionals, d’una persona reconeguda amb un grau de la llei de dependència, puguin cotitzar a la seguretat social a càrrec de l’Estat.

Les persones podran sol·licitar la subscripció a aquest conveni anant a la Tresoreria de la Seguretat Social. Omplir la “sol·licitud alta conveni especial cuidadors” i caldrà aportar la resolució administrativa on identifica a la persona familiar que exerceix les tasques de cura de la persona dependent, així com l’aportació dels DNI de la persona dependent i de la persona cuidadora.

Per  a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte, poden adreçar-se als Serveis Socials de Subirats, i sol·licitar hora a la professional que li va elaborar l’Acord de dependència.

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.X