BUSCADOR

Alerta sobre enviaments de sobres amb llavors

Alerta sobre enviaments de sobres amb llavors

El Departament d’Agricultura alerta sobre enviaments de sobres amb llavors de països tercers no demanades.

La introducció d’aquest material és prohibida,  ja que suposa un risc pel perill d’introducció de llavors contaminades, plagues i malalties de les plantes i per poder tractar-se d’espècies invasores.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació demana a la ciutadania que informi de la recepció d’enviaments postals de llavors no demandades procedents de països tercers. Sol·licita a les persones que rebin aquests sobres que ho posin en coneixement de les diferents unitats territorials del servei de Sanitat Vegetal (ssv.daam@gencat.cat) o bé a les oficines comarcals del Departament per procedir a la destrucció d’aquest material. També s’informarà a tots els ajuntaments de Catalunya perquè tinguin coneixement d’aquest fenomen i sàpiguen com actuar en aquests casos.

La introducció d’aquest material sense el certificat fitosanitari corresponent és prohibida i suposa un risc tant des del punt de vista de la sanitat vegetal (pel perill de plagues i malalties que  poden acompanyar les llavors) com mediambiental (per poder tractar-se d’espècies de plantes invasores).

S’ha tingut constància de l’enviament a particulars de sobres no sol·licitats amb llavors, ja que la persona que els rep no ha comprat ni sol·licitat mostres d’aquest material i les trameses es produeixen aparentment a l’atzar.

Les autoritats d’Alemanya, França, Irlanda i els Països Baixos han informat la Comissió Europea d’aquests enviaments, que també han estat rebuts en llars del Regne Unit. Així mateix, als Estats Units s’ha detectat aquest tipus d’enviaments.

Aquesta pràctica, anomenada brushing, persegueix la generació de vots positius falsos en les vendes per Internet, ja que moltes plataformes de venda no permeten l’emissió d’aquests vots si el client no ha rebut efectivament el producte. Les empreses, per tant, realitzen primer l’enviament i falsifiquen després el vot del receptor, en aquest cas de les llavors.

 

 

 

 

 X