BUSCADOR

Alerta sobre campanyes agressives en el mercat elèctric

Alerta sobre campanyes agressives en el mercat elèctric

Amb l’entrada en vigor l’1 de juny de les noves tarifes elèctriques és possible que les companyies aprofitin la desorientació de les persones consumidores per llançar campanyes comercials agressives que els permetin captar nous clients en el mercat lliure.

Recordem que el subministrament elèctric el podem tenir contractat en el mercat regulat (amb la tarifa denominada PVPC que fixa el govern) o en el mercat lliure (amb la tarifa que fixi l’empresa comercialitzadora lliurement). El canvi introduït amb les noves tarifes elèctriques no obliga les persones consumidores a canviar al mercat lliure, i cal desconfiar en cas de rebre trucades o visites de comercials que així ho informin. De la mateixa manera, les persones que estiguin en el mercat lliure, poden tornar al mercat regulat en qualsevol moment.

D’altra banda, si rebeu de cop alguna factura d’una empresa amb qui no hàgiu contractat voluntàriament, teniu dret a reclamar l’anul·lació del contracte i de les factures que s’hagin meritat.

Des de l’Oficina Comarcal de Consum de l’Alt Penedès us poden assessorar i poden tramitar les vostres reclamacions mitjançant procediments alternatius de resolució de conflictes, com la mediació de consum i l’arbitratge de consum.

Totes les persones consumidores de la comarca poden fer-nos arribar les seves consultes, queixes o reclamacions a través dels formularis electrònics que trobareu a la pàgina web www.ccapenedes.cat / tràmits i gestions / ciutadania / consum).

També podeu sol·licitar cita amb el servei si necessiteu assessorament personalitzat: www.ccapenedes.cat/cita-previa.

 

 X