BUSCADOR

Ajuts per a autònoms

Ajuts per a autònoms

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va publicar el dia 2 d’abril al Diari Oficial de la Generalitat aquesta línia de subvencions per a persones treballadores autònomes.
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones físiques que siguin treballadores autònomes, en situació d’alta a la Seguretat Social, amb domicili fiscal i lloc de treball a Catalunya i que treballin en activitats de les quals s’ha decretat el tancament obligatori.

Les persones sol·licitants hauran d’acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes de la Coronavirus i que no disposen de fonts alternatives d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda disponible haurà de ser igual o inferior a 25.000 euros.

L’ajut consistirà en una prestació econòmica única, de fins a 2.000 euros, que s’abonarà en un únic pagament avançat.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 2 de maig de 2020. El formulari de sol·licitud està disponible al portal de Tràmits de la Generalitat (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 X