BUSCADOR

Ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges

Ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del dia 20 de juny de 2019, va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts adreçats a arrendadors d’habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d’habitatge de l’Alt Penedès, sufragats amb fons públics de la comarca de l’Alt Penedès, per a l’any 2019, amb la quantitat màxima destinada d’11.312,95 €.

El termini per sol·licitar l’ajut és de l’1 d’agost fins al 15 de desembre.

Consulteu les bases reguladores d’aquest ajut aquí.

Si voleu ampliar aquesta informació us podeu adreçar al Servei Comarcal d’Habitatge, al telèfon 938900000.

Photo by Maria Ziegler on UnsplashX