BUSCADOR

Actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge

Actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge

Actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència

S’ha publicat la convocatòria per aquests ajuts. El periòde per presentar les sol.licitud serà del 29 de novembre de 2022 a 31 de gener de 2023.

Aquests ajuts van adreçats als col.lectius indicats i només es poden tramitar telemàticament.

En aquest sentit i atès que algunes persones d’aquests col.lectius poden tenir dificultats per la tramitació on-line, el Servei Comarcal d’Habitatge està a disposició de les persones que ho necessitin per rebre suport per la tramitació.

Per rebre aquest suport cal trucar al 93 890 00 00.

Cal destacar que  les obres objecte de les sol·licituds de subvenció s’han d’haver iniciat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020 (ja fetes) i han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31.3.2023, inclòs (obres pendents de fer).

Finalment cal tenir en compte que per les obres que es facin en cuines i banys, per millorar l’accessibilitat, només caldrà presentar pressupostos i/o factures.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions-Accessibilitat?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1