BUSCADOR

A Subirats, iniciem la recollida selectiva de la brossa orgànica!

A Subirats, iniciem la recollida selectiva de la brossa orgànica!

A Subirats ja fa uns anys varem iniciar algunes recollides selectives de residus, com la dels envasos, del vidre, del paper i cartró, etc. Aquestes van suposar un pas endavant important, però amb el temps hem comprovat que els nostres nivells de reciclatge poden i de fet han de millorar molt més, ja que només estem reciclant el 17% dels residus que generem. Portem a l’abocador el 73% de la brossa restant!.

Després d’estudiar i valorar els resultats dels diferents models de recollida hem decidit introduir alguns canvis al municipi amb l’objectiu de reduir la quantitat d’escombraries que portem a l’abocador i millorar el percentatge de recuperació.

Per aquest motiu, implantarem la recollida selectiva de la fracció orgànica a tot el municipi a través de dos sistemes diferents de recollida, segons les característiques pròpies dels diferents nuclis de població.
Per als nuclis de Sant Pau d’Ordal, La Guàrdia, Lavern, Can Batista, Ca l’Avi, Can Cartró, Ordal, Cantallops , El Pago i Can Rossell, el sistema de recollida selectiva serà porta a porta.

Per a les urbanitzacions de Can Rossell, Casablanca, Muntanya Rodona i els nuclis de Torra-Ramona, El Rebato, Els Casots, Can Bas, El Corral del Mestre, Can Rovira i altres disseminats, el sistema serà a través de contenidors a la via pública.

Des de l’Ajuntament us volem explicar molt bé aquest procés. Per això, properament cada llar del municipi rebrà la convocatòria d’una reunió informativa, on us donarem totes les explicacions necessàries sobre la nova mecànica de recollida selectiva de cada nucli  i també us facilitarem els recursos materials necessaris per a realitzar correctament la nova recollida selectiva, que s’iniciarà durant el mes de novembre.

És imprescindible assistir a la reunió informativa per a obtenir els recursos.

Amb l’esforç de tothom avançarem cap a la sostenibilitat!

CALENDARI DE LES REUNIONS INFORMATIVES SOBRE LA NOVA RECOLLIDA DE LA BROSSA ORGÀNICA
NUCLIS DE SANT PAU D’ORDAL I LA GUÀRDIA
Dies 2 i 3 d’octubre a les 20.00 hores al Centre Agrícola de Sant Pau
NUCLI D’ORDAL
Dies 9 i 10 d’octubre a les 20.00 hores a l’Ateneu Ordalenc
NUCLI DE LAVERN
Dia 22 d’octubre a les 21.00 hores, i dia 23 d’octubre a les 20.00 hores al Centre Cultural i Recreatiu de Lavern
NULIS DE CAN ROSSELL, EL PAGO I CANTALLOPS
Divendres 26 d’octubre a les 20.00 hores al Centre Cultural de Can Rossell
NUCLIS DE CAN CARTRÓ I CAN BATISTA
Dilluns 29 d’octubre a les 20.00 hores al Centre Cultural i Recreatiu de Can Cartró
NUCLIS DE CA L’AVI I CAN BATISTA
Dimarts 30 d’octubre a les 20.00 hores al Centre Cultural i Recreatiu de Ca l’Avi
NUCLIS DE TORRE-RAMONA, EL REBATO I LA URBANITZACIÓ DE CASABLANCA
Diumenge 18 de novembre a les 12 del migdia al Local Social de Casablanca Nord
URBANITZACIONS DE MUNTANYA RODONA I CAN ROSSELL I TOTS ELS ALTRES HABITATGES DISSEMINATS DEL MUNICIPI (Els Casots, Can Ravella, La Capella, Can Panxa, Can Bas, El Corral del Mestre, Can Rovira…etc)
Dijous 15 i divendres 16 de novembre, al Centre Agrícola de Sant Pau, a les 20.00 horesX