BUSCADOR

9A EDICIÓ DEL PROGRAMA “ACCELERA EL CREIXEMENT”

9A EDICIÓ DEL PROGRAMA “ACCELERA EL CREIXEMENT”

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès busca empreses que vulguin créixer i invertir en millorar la seva competitivitat.

És un programa promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC, i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès és agent de referència per a les empreses de l’Alt Penedès  interessades a participar-hi.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar 50 empreses a impulsar el seu creixement mitjançant l’elaboració d’un pla de creixement operatiu i un assessorament personalitzat per part de consultors d’alt nivell en elements cabdals de la competitivitat empresarial, com són la innovació, l’estratègia empresarial, la internacionalització, l’equip directiu, la comercialització i el màrqueting, per tal de donar suport a l’execució del pla de creixement.

El programa té una durada de 9 mesos i està adreçat a pimes amb 3 o més treballadors, amb una antiguitat mínima de 5 anys, que tinguin la matriu o el centre de decisió a la província de Barcelona i la voluntat d’invertir en el seu creixement (les empreses han de pagar 500 € + IVA per la seva participació). A més, les empreses s’han de poder comunicar telemàticament amb l’Administració i amb els experts, ja que la majoria de les activitats es preveu que siguin en format virtual.

Davant les dificultats que la situació excepcional generada per la COVID-19 comporta per a les empreses, “Accelera el Creixement” ha adaptat el seu contingut i el calendari (el termini per a la presentació de candidatures s’ha ampliat fins 6 de juliol per tal de poder fer difusió i arribar a totes les empreses potencials del territori).

En el context incert de la COVID, l’assessorament dels experts pot ser clau per afrontar la transformació digital, millorar la comercialització de productes i serveis, obrir-se a mercats internacionals, analitzar l’estructura financera (que en la majoria de casos s’ha vist afectada) i millorar l’organització de l’empresa.

Les empreses de l’Alt Penedès interessades a participar en el programa “Accelera el creixement” es poden adreçar al Servei de Creació d’Empreses del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (A/e: procom@ccapenedes.cat – Tel. 938 900 000 ext. 135).

A la pàgina web del programa hi ha testimonis de participants en edicions anteriors, com ara l’empresa “U Més U Fan Tres” de Font-rubí.

Font: Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 

 

 X